HOME

Energie-Academie failliet.
Maak alle geheime stukken openbaar
 
Start onderzoek Stichting Energie-Academie door Bureau Berenschot

Als de stichting in staat zou zijn geweest waar te maken wat beloofd was, en de openstaande schuld vereffend zou zijn met die EU subsidie van 665.000 euro dan zou het per persoon 3.000-3.330 euro gekost hebben.
En dan heb je het over een MBO-1 diploma (?)


En  dat voor MBO-1 en totaal mislukt.

Komp u ter hulp heeft al meer mensen direct naar MBO-4 en naar werk weten te helpen voor minder, dan die Energie-Academie voor al dat geld.


Kinderdagopvang kost al 8,46 euro per uur.

En dan heb je het hier wel over ICT-MBO-3 en daarmee zijn ze toelaatbaar voor ICT-MBO-4 of gaan direct door naar werk.

Nergens anders dan in Den Haag kan je een gemeente zoveel oren aannaaien.
Van Gogh zou er jaloers op zijn geweest.Toe maar, een MBO-1 diploma
En als ze dat niet zouden kunnen behalen, vanwege het zware studentenleven, een deelcertificaat MBO-1.
Dan weet je tenminste zeker dat je niet aan het werk komt.


Duur van een mbo opleiding

Een entree-opleiding (ook niveau 1 opleiding genoemd) duurt 1 jaar.
Voor een niveau 2 opleiding zit je ongeveer 1 tot 2 jaar in de schoolbanken.
Wanneer jij kiest voor een opleiding op niveau 3, dan loop je hopelijk na 2 tot 3 jaar naar buiten met een diploma.
Sommige scholen bieden een versneld traject aan.

Voor een niveau-4 opleiding mag je 3 tot 4 jaar reserveren.
Er bestaan op sommige scholen mogelijkheden om dit te versnellen.

Wanneer je besluit om ook nog een specialistenopleiding te volgen, dan ben je daar gemiddeld 1 tot 2 jaar zoet mee.

Maar je kan natuurlijk ook het 6-12 weken durende traject bij Komp u ter hulp volgen.
En dan kan je, zonder enige vooropleiding, direct naar MBO-4 of naar werk.


Komp u ter hulp op de
site van de Sociaal Economische Raad (SER)

Terug naar Bert die zich in de luren laat leggen.Als werkloze moet je naar Rotterdam of Zoetermeer verhuizen.
In Den Haag kan echt helemaal niks.
Werklozen worden niet naar werk geholpen door ambtenaren, maar door ingehuurde ZZP-ers met hun private participatiebureautjes.
Die krijgen ook nergens budget voor.
Niet voor opleidingen, en ook niet voor het OV of de kinderopvang.
Die worden met een mission impossible opgescheept, vanwege het totale gebrek aan enig budget voor dat soort zaken.

Rotterdam en Zoetermeer betalen de opleiding van Komp u ter hulp met behoud van uitkering.
Ze betalen de laptop, het OV en ze vergoeden ook nog de eigen bijdrage voor de kinderopvang.
En voor BBL-ers MBO-4 wordt ook de uitkering doorbetaald, het OV, het school- en boekengeld en de laptop.
Als ze hier moeten kiezen tussen een kortdurende opleiding, of de uitkering tot de AOW te moeten betalen, kiezen ze voor het laatste.

Meer...

Zie waar  Haagse ambtelijke regelgeving toe leidt.
 
M.... is een werkloze Poolse maar wel Engelstalige vrouw met een bijstandsuitkering.
Komp u ter hulp geeft ook les in het Engels.

Haar contactpersoon bij de gemeente is mevr. F....
Die blijft om een baangarantie vragen.
Dat is totale ambtenarenwaanzin, want een opleider is de lastdrager van het onderwijs en niet van het naar werk brengen.
Dat het wel vaak lukt is meegenomen.
Startsalaris 2.300 euro, met auto en telefoon van de zaak.
  
Ook een school wordt niet afgerekend op het aantal studenten dat wel of niet aan werk weet te komen.

Er werd echter telefonisch aangegeven dat ze de opleiding eerst zelf moest betalen of een lening zien te krijgen.
En als ze dan werk zou vinden in de ICT, ze een bonus zou krijgen, die gelijk zou zijn aan de opleidingskosten.
Vervolgens is het onderstaande voorstel gestuurd naar mevr. F.. die daar niet op heeft gereageerd.
M.... gaf begin april nog aan, dat zij nog steeds vroeg om een baangarantie.

Dear M...
If you have or still get an email confirming that you will receive a bonus equal to the cost of the training if you manage to find work in IT, you can start the very next day.
Then you don't have to twist yourself into all kinds of corners to advance that money.
The total cost is 2,496 euros
A copy of this email was sent as a cc to Ms. F......
 
Als je een e-mail hebt of nog krijgt waarin wordt bevestigd dat je een bonus krijgt die gelijk is aan de kosten van de opleiding, als je erin slaagt werk te vinden in de ICT, kan je de volgende dag al beginnen.
Dan hoef je jezelf niet in allerlei bochten te wringen om dat geld voor te schieten.
De totale kosten bedragen 2.496 euro.
 
Het komt er dan ook op neer dat Komp u ter hulp het risico draagt niet betaald te worden als ze geen werk kan vinden in de ICT.
Maar dat werd totaal genegeerd en daarmee werd de hoop voor een gemotiveerde werkloze de bodem ingeslagen.
 
Het gaat niet zozeer om het geld, maar meer om het feit dat de gemeente eens een keer de goede kant uit moest gaan bewegen.
 
De gemeente loopt geen enkel risico want pas als ze werk heeft, zal ze die bonus kunnen krijgen.
En een dergelijke regeling is gewoon aantrekkelijk in plaats van die Energie-Academie constructies die geld vooraf krijgen en waar nog maar afgewacht moet worden of er enig resultaat geboekt gaat worden.
De opgeworpen bezwaren zijn dan ook niet te begrijpen.
Hoe eerder ze kan beginnen, hoe eerder ze kans maakt op een baan en dat scheelt weer en uitkering.
 
Niet alleen mevr. F.. heeft niet gereageerd, maar ook werkgeversservicepunt niet, en ook de wethouder niet.
Ondanks een herinnering.
Wel 2 leesbevestigingen van zijn secretariaat, maar vooralsnog geen enkele reactie.
2e herinnering.
Met het idee: de aanhouder wint.

Komp u ter hulp beschikt over budget, middels coronasteun, om mensen op te leiden die buiten elke regeling vallen.
Maar hier is er een regeling.
Alleen vertikt de gemeente het om die schriftelijk, of via mail te bevestigen.
Pas na lang aandringen begon het een beetje te dagen en uiteindelijk werd er dan toch met het voorstel van Komp u ter hulp ingestemd.

 
En wat betreft het opleiden en naar werk brengen.
Dat zijn 2 aparte trajecten.
Het naar werk begeleiden vereist het geven van sollicitatietraining en het inzetten van acteurs van toneelscholen die een rollenspel werkgever-werknemer kunnen uitvoeren.

Voor ICT laat je die recruiters links liggen, zeker als vrouw.
Daar heb je weinig aan met die overtrokken eisen.
Gebleken is dat vrouwen die solliciteren, en te maken krijgen met een vrouwelijke recruiter, het antwoord 9 van de 10 keer nee is.Je zoekt op Linkedin naar systeembeheerders, en naar het bedrijf waar ze werken.
Is dat een bedrijf in of vlakbij je woonplaats, dan klik je op connectie maken en schrijf je een bericht.
"Ik zoek werk als assistente voor een ervaren systeembeheerder die wel twee extra handen met hersens kan gebruiken"
Met een link naar je CV met mailadres.
Het op deze manier direct benaderen van zwaar belaste mensen, die tegen een burn-out aan zitten, geeft meer kans op werk dan bij die recruiters.